Társadalmi egyeztetésen

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Célterületek:

1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;

 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához  szükséges erő- és munkagépek beszerzése. 

Igényelhető támogatás

 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, 

 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft)

A támogatás mértéke: 95 %

 A támogatási előleg a megítélt támogatási összeg 50 %-a

A rendelkezésre álló forrás: 

1. célterület: 14,7 milliárd forint;

2. célterület: 3,7 milliárd forint;

Önállóan támogatható tevékenységek  

1. célterület esetében: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:

 a) mechanikai stabilizálása;

b) fejlesztése szélesítéssel; 

c) alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása. 

2. célterület esetében: Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

a) vontatott és függesztett munkagépek,

  b) erőgépek,

 c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,

d) ágaprító gépek beszerzése. 

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében: 

a) projekt előkészítés: – szakmai előkészítés, – közbeszerzés;

b) mérnöki feladatok;

c) projektmenedzsment;

d) egyéb. szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

1. célterület esetében:

a)  szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);

b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek;

c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;

d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;

e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;

f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

 a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

A projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken  van lehetőség.

Támogatást igénylők köre: 

 Mindkét célterület esetében: vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2016. 11. 14. naptól 2016. 12. 05.-ig lesz lehetőség.